Ngân hàng BIDV chuyển tiền có mất phí không?

Quảng cáo

Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng, khách hàng sẽ phải chịu một khoản phí nhất định. Nhưng bạn chưa biết chuyển tiền cùng ngân hàng BIDV có mất phí không? Mức phí cho 1 giao dịch là bao nhiêu?

Ngân hàng BIDV không chỉ cho phép chuyển tiền trong cùng hệ thống mà còn có thể chuyển tiền đến tài khoản của các ngân hàng liên kết trong nước và quốc tế. Biểu phí chuyển khoản ngân hàng BIDV là bao nhiêu? Khách hàng có thể chuyển tiền miễn phí không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Chuyển khoản cùng ngân hàng BIDV có mất phí không?

Trước khi trả lời câu hỏi chuyển khoản cùng ngân hàng BIDV có mất phí không? Bạn cần phải biết chuyển khoản cùng ngân hàng và liên ngân hàng là gì?

 • Chuyển tiền cùng ngân hàng: Là chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng BIDV vào tài khoản người thụ hưởng cũng thuộc về ngân hàng BIDV. Hoặc mang tiền mặt đến ngân hàng BIDV chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng BIDV.
 • Chuyển tiền liên ngân hàng: Là chuyển tiền từ tài khoản BIDV đến tài khoản thụ hưởng của một ngân hàng khác. Hoặc mang tiền mặt đến quầy giao dịch BIDV chuyển tiền đến tài khoản thụ hưởng của một ngân hàng khác (được liên kết với BIDV).
Quảng cáo

Tùy thuộc vào số tiền cần chuyển và phương thức chuyển tiền mà phí chuyển tiền cũng khác nhau.

Biểu phí chuyển tiền ngân hàng BIDV

Sau đây sẽ là biểu phí chuyển tiền ngân hàng BIDV được áp dụng cho các giao dịch chuyển khoản.

Chuyển khoản qua dịch vụ BIDV online

 • Chuyển tiền giữa các tài khoản của cùng một khách hàng: Miễn phí.
 • Chuyển khoản trong cùng hệ thống BIDV: Nếu số tiền chuyển dưới 10 triệu thì miễn phí chuyển. Nếu số tiền chuyển trên 10 triệu đến dưới 30 triệu, phí chuyển tiền là 1.000 đồng/lần. Nếu số tiền chuyển trên 30 triệu đồng, phí chuyển tiền bằng 0,01% tổng số tiền đã chuyển (Tối đa: 9.000 đồng).
 • Chuyển khoản liên ngân hàng: Nếu số tiền chuyển dưới 10 triệu đồng, phí chuyển tiền là 7.000 đồng/lần. Nếu số tiền chuyển từ 10 triệu đồng trở lên, phí chuyển tiền bằng 0,02% tổng số tiền chuyển (Tối thiểu: 10.000 đồng, Tối đa: 50.000 đồng).

Chuyển khoản qua dịch vụ BIDV Smart Banking

 • Chuyển giữa các tài khoản của cùng một khách hàng: Miễn phí.
 • Chuyển khoản trong cùng hệ thống BIDV: Nếu số tiền chuyển dưới 10 triệu thì miễn phí chuyển. Nếu số tiền chuyển trên 10 triệu đến dưới 30 triệu, phí chuyển tiền là 1.000 đồng/lần. Nếu số tiền chuyển trên 30 triệu đồng, phí chuyển tiền bằng 0,01% tổng số tiền đã chuyển (Tối đa: 9.000 đồng).
 • Chuyển khoản liên ngân hàng: Nếu số tiền chuyển dưới 10 triệu đồng, phí chuyển tiền là 7.000 đồng/lần. Nếu số tiền chuyển từ 10 triệu đồng trở lên, phí chuyển tiền bằng 0,02% tổng số tiền chuyển (Tối thiểu: 10.000 đồng, Tối đa: 50.000 đồng).

Chuyển khoản qua dịch vụ BIDV BankPlus

 • Không áp dụng trong trường hợp chuyển khoản giữa các tài khoản BIDV của cùng một khách hàng.
 • Chuyển khoản trong cùng hệ thống BIDV: Nếu số tiền chuyển dưới 10 triệu thì miễn phí chuyển. Nếu số tiền chuyển trên 10 triệu đồng, phí chuyển là 3.000 đồng/lần.
 • Chuyển khoản liên ngân hàng: Nếu số tiền chuyển dưới 10 triệu đồng, phí chuyển tiền là 7.000 đồng/lần. Nếu số tiền chuyển từ 10 triệu đồng trở lên, phí chuyển tiền bằng 0,02% tổng số tiền chuyển (Tối thiểu: 10.000 đồng, Tối đa: 50.000 đồng).

Chuyển khoản qua dịch vụ BIDV Business online

Ngân hàng BIDV chuyển tiền có mất phí không?
 • Chuyển giữa các tài khoản của cùng một khách hàng: Miễn phí.
 • Chuyển khoản trong cùng hệ thống BIDV: Nếu số tiền dưới 10 triệu, miễn phí chuyển tiền đối với cả VND và ngoại tệ. Nếu số tiền chuyển trên 10 triệu, phí chuyển bằng 0,01% tổng số tiền chuyển.
 • Chuyển khoản liên ngân hàng: Nếu số tiền chuyển dưới 500 triệu đồng, phí chuyển khoản là 15.000 đồng/lần đối với VND và 0,01% – 0,02% trên tổng số tiền chuyển đối với ngoại tệ khác. Nếu số tiền chuyển trên 500 triệu đồng, phí chuyển bằng 0,02% tổng số tiền chuyển cho VND (Tối thiểu: 10.000 đồng, Tối đa: 50.000 đồng) và 0,01% – 0,02% tổng số tiền chuyển sang ngoại tệ khác.

Hạn mức chuyển khoản ngân hàng BIDV

Hạn mức chuyển tiền là số tiền khách hàng có thể gửi từ ngân hàng BIDV. Nếu chuyển khoản vượt quá giới hạn này, giao dịch sẽ không thành công.

Đối với khách hàng chuyển tiền qua BIDV online

 • Chuyển tiền giữa các tài khoản BIDV của cùng một khách hàng: Số tiền chuyển tối đa trong một lần là 500 triệu đồng. Số tiền được chuyển tối đa trong 1 ngày là 500 triệu đồng. Số lần chuyển tối đa trong 1 ngày là 100 lần.
 • Chuyển tiền cho người nhận được xác định: Số tiền chuyển tối đa trong một lần là 500 triệu đồng. Số tiền được chuyển tối đa trong 1 ngày là 500 triệu đồng. Số lần chuyển tối đa trong 1 ngày là 100 lần.
 • Chuyển khoản cho khách hàng vãng lai: Số tiền chuyển tối đa trong một lần là 500 triệu đồng. Số tiền được chuyển tối đa trong 1 ngày là 500 triệu đồng. Số lần chuyển tối đa trong 1 ngày là 100 lần.
 • Chuyển khoản cho người thụ hưởng có tài khoản tại các ngân hàng khác thuộc hệ thống liên kết của Smartlink: Số tiền chuyển tối đa trong một lần là 50 triệu đồng. Số tiền được chuyển tối đa trong 1 ngày là 500 triệu đồng. Số lần chuyển tối đa trong 1 ngày là 10 lần.

Đối với khách hàng chuyển tiền qua BIDV Moblie

 • Chuyển tiền giữa các tài khoản BIDV của cùng một khách hàng: Số tiền chuyển tối đa trong một lần là 500 triệu đồng. Số tiền được chuyển tối đa trong 1 ngày là 500 triệu đồng. Số lần chuyển tối đa trong 1 ngày là 20 lần.
 • Chuyển tiền cho người thụ hưởng cũng có tài khoản của ngân hàng BIDV: Số tiền chuyển tối đa trong một lần là 500 triệu đồng. Số tiền được chuyển tối đa trong 1 ngày là 500 triệu đồng. Số lần chuyển tối đa trong 1 ngày là 20 lần.

Đối với khách hàng chuyển tiền qua BIDV Bankplus

Chuyển khoản nội bộ cùng hệ thống BIDV: Số tiền chuyển tối đa trong một lần là 30 triệu đồng. Số tiền được chuyển tối đa trong 1 ngày là 100 triệu đồng. Số lần chuyển tối đa trong 1 ngày là 20 lần.

Quảng cáo

Nhờ tính năng chuyển khoản, mọi hoạt động giao dịch, mua sắm, thanh toán trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Việc hiểu rõ phí và hạn mức chuyển tiền giúp giao dịch chuyển tiền thuận tiện hơn. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Gửi bình luận

Để lại bình luận

Lượm Bạc Lẻ
Logo
Shopping cart